Ambulance Dětské kliniky FNHK – čekárna ambulancí jako hřiště: 

Dětská klinika se svými odděleními je postupně modernizována tak, aby stále mohla základní část být kontinuálně v provozu. Jednou z etap modernizace byly i rekonstrukce ambulantního traktu, v přízemí kliniky. Stávající čekárna se změnila ve velkou halu s hracími prvky pro děti v interiéru. Současně vzniklo i venkovní hřiště, pro hospitalizované děti, v návaznosti na prostory ambulancí.

Zpočátku výjimečná a následně pravidelná spolupráce autora a projekčního týmu s místními výtvarníky vytvořila specifické prostředí, kde si děti hrají a jen tak jako náhodou si jdou na chvíli „hrát“ i s paní doktorkou….