Angio-intervenční odd. – FNHK – přístavba Chirurgického pavilonu: 

Vlastností některých provozů zdravotnických staveb je špičková technika, metody práce a maximální profesionalita a preciznost. Toto specializované pracoviště se svým vybavením v době realizace řadilo pouze ke třem podobným v zahraničí. Speciální požadavky na klid a odhlučnění provozu se objevily tedy i ve formě přístavby „Bedrnova“ chirurgického pavilonu FNHK.

Jednou ze součástí přípravy pacientů je i jejich psychické uvolnění a tak technologie „barevné modulace – hudby barev“ se objevil, i v řešení dvouplášťové fasády a tep srdce na grafickém panelu zahradního rytmizovaného motivu, ve vstupní části příjmu a přípravy pacientů.