Fingerlandův ústav patologie – FNHK – rekonstrukce a dostavba:

Rekonstrukce a koncepce dostavby „Finferlandova ústavu patologie“ byl zásadní posun v koncepci řešení funkčních celků v tomto komplexu budov. Část laboratoří, část sálová, zázemí i část budovy pro výuku-přednáškový sál bylo třeba zásadně přebudovat a zmodernizovat.

Historické prostory sálů a posluchárna byly od počátku jejich existence velice kvalitně navrženy a tak v těchto částech budovy jsme se pohybovali s úctou k předchozím autorům a snažili se přiblížit dříve nastavené kvalitě. Podstatné bylo i vytvoření nového vstupu, odpovídajícího významu ústavu.