„Metropolitan“ – Praha Holešovice – dostavba obytného monobloku: 

Na místě dosloužilého pavlačového domu v ulici U Uránie vznikla komerční stavba, která ale byla realizována tak, aby byla zachována forma obytného monobloku a obytné funkce uvnitř – dětské hřiště bylo zachováno a to jeho modernizovanou variantou na střeše parkingu, v suterénu novostavby.

Architektonický koncept je založen na pokračování monoblokové struktury s výrazným koncovým nárožím. Klasická tektonika stavby se prokreslila i do vstupní haly budovy. V prostoru recepce jsou, jako připomínka původní stavby umístěny detaily výzdoby uliční fasády činžovního domu.