Museum války – Chlum u HK – rozšíření muzeálních prostorů památníku:

Pietní prostor „Bitvy u Hradce Králové“ v roce 1866 a jeho Památník bylo třeba zrekonstruovat a doplnit o další související exponáty. Každoroční komponovaná upomínka na bitvu přiláká na Chlum stovky diváků. Rekonstrukce a dostavba řešila jak revitalizaci stávající budovy, tak specifickou formou utvářenou přístavbu muzeálních prostorů, zázemí a možnost sledovat panorama bitevního pole z nadhledu. Zemní val, který neruší prostor a „neviditelná stavba“ nekonkurující historickým dominantám byla akceptovaná i památkovou ochranou místa.

Hlavním záměrem návrhu bylo samozřejmě vyhovět zadání provozovatele „Muzea Východních Čech v HK“, ale světlíky, které „trčí“ z valu, mají připomínat čepele bajonetů padlých vojáků a velkoplošná grafika na proskleném portálu vstupní haly s motivem bitevní vřavy měla být spíše mementem, než oslavou skutečností, které bychom už asi nemuseli opakovat. Proto původní návrh autora stavby počítal s tím, že v zapadajícím slunci osvětlený výrazně barevně řešený portál záměrně expresivně „zhmotní“ to, co se zde dělo.