Pavilon TCM – FNHK – projekt pavilonu tradiční čínské medicíny:

Myšlenka obohacení spektra služeb „Evropské medicíny“ o postupy TCM byla ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové praktikována více než tři roky. Potřeba vybudování samostatného pavilonu byla vyvolána velkým zájmem veřejnosti o tyto služby. Pavilon byl koncipován, jako prostory pro ambulantní péči v přízemí, doplněné u lůžkové oddělení v druhém podlaží. Součástí konceptu bylo i občerstvení, navazující na vstupní halu – čajovna a univerzální rehabilitační cvičebna a posluchárna.

Poloha centra na hraně FNHK a veřejného prostoru – městské třídy, orientované k centru města umožňovala využití / čajovny, tělocvičny, přednáškové místnosti a nakonec i v souvislosti s výstavbou plánované  „ Zenové zahrady“ /, pro potřeby nejenom  Centra TCM, FNHK, ale i souvisejících občanských a zájmových aktivit, orientovaných na alternativní formy léčení…. potřebu mnohotvárnosti metod a přístupů k tomu, čemu říkáme zdraví.