Dvougenerační RD – Žamberk – „ vila s kostelem v zahradě“:   

Některé pozemky jsou nevýhodné svojí svažitostí terénu a jsou skoro nezastavitelné. Když ale výhledy z budoucího domu mohou hledět na barokní kostel a zároveň široké panoráma Orlických hor, tak zadání je jasné. „…tady bude místo pro naší rodinu…“. Dvě generace spojené do jedné rodiny se prokreslily tedy i do hmotového řešení stavby.

Pokud jde o nedílnou součást domu a to zahradu, tak racionalita a komplikovaná manipulace s materiály na stavbě nakonec, při pilotovém založení stavby, vytvořila hlavní hmotu terasového uspořádání zahrady. Dva charaktery zahrady, ten komponovaný a ten ponechaný jako louka ve svahu jsou odděleny valem, který při osázení dovolil vytvořit zajímavé průhledy a pohledy na město pod kopcem, na kterém je dům postaven. Tento „bonus“ využívá i převážná část obytných místností domu.