Atelier H1

O mně

  • Moje životní a profesní filozofie
  • Historie firmy Atelier H1
  • Přehled realizovaných projektů
  • Ocenění

Základem tvorby je inspirace…. ambicemi klienta, duchem místa, prvním zábleskem myšlenky, kterou je nutné udržet v její původní čistotě.
Vlastní tvorba je cesta………společná cesta dvou subjektů… od nejasných přání a snů, počátečního vzájemného ostychu, nedostatku informací ….. k vstřícné komunikaci, partnerství na cestě za společným cílem, radosti z objevování dříve nepoznaného a jistoty, že čas, strávený na této společné cestě, byl dostatečný i opodstatněný a práce má realizovatelný výstup.
Cíl je vždy realizace…… Zhmotnění přání a myšlenky, i když časem se prvotní stala radost z komunikace a poznávání.
Metoda práce je komunikace, vstřícnost a profesionalita……spolupráce s dostatečným počtem dalších subjektů, která vede ke komplexní práci i dílu, s jasným a jednoznačným cílem, plnícím zadání.
Autorství není přivlastňování, ale šance udržení smyslu a poslání prvotní myšlenky a možnost navázání na původní myšlenku v čase.
Rozsah nabízených služeb ………. díky zkušenostem a realizovaným stavbám, autorizaci A1 a vazbám na dlouholeté spolupracovníky je to dodávka kompletních architektonických a projekčních služeb, od zajištění rozboru zadání, vytvoření koncepce ověřené studií, přes zajištění a koordinace komplexně zpracované dokumentace všech nutných stupňů projekční a realizační dokumentace stavby, jejich projednání i návrhy vybavení interiéru a designové řešení interiéru i souvisejícího parteru staveb, jako komplexního díla.....
Moje vlastní ambice předpokládá ………práci s klientem na společném díle od první myšlenky, až po nastěhování a zabydlení se…. od první skicy, až po poslední kliku a kámen v zahradě…. a zároveň schopnost a možnost realizovat autorsky jednoznačnou, kvalitní architekturu, která odpovídá vlastním představám a zásadám a klient, pro kterého byla vytvořena, v ní dokáže spokojeně s ní a v ní žít a pracovat ………a zůstává i možnost trvajícího třeba zůstane i přátelství a dobrá reference pro oba…
Poznámka: …..celou dobu práce v týmu jsme svojí práci prezentovali nejsoudobější technikou a používali 2D a 3D, včetně reálných vizualizací.
Moje přesvědčení ale je, že každý člověk by si měl ponechat kousek vlastní představivosti, schopnost vnímat imaginaci, zkratku a nadsázku a tak já jsem si v ruce ponechal tužku, jako nejrychlejší a nejsvobodnější spojení myšlenky a reality. ……že je to správná cesta mi potvrdily i myšlenky finského architekta Juhaniho Pallasmaay ,které prezentuje v knize „Myslící ruka“ …..vřele doporučuji i zkoušku - dejte do ruky svému malému dítěti, nebo vnoučeti tlustou tužku, nebo fix a velký papír , větší než formát A3 a uvidíte co se stane...

Poznámku: .... celou dobu práce v týmu jsme svoji práci prezentovali nejsoudobější technikou a používali 2D a 3D, včetně reálných vizualizací.

Ing. arch. Jan Hochman  -  autorizovaný architekt ČKA 00762 a IČ. 11015802

vzdělání a praxe: Fakulta architektury ČVUT Praha / 1972 – 1978/ diplomní projekt u p. prof. Ing. arch. Emila Hlaváčka

Stavoprojekt -  Hradec Králové  / 1978 – 1990/

Ekoprospekt  - /1990 – 1991/

Atelier H1 –/1992/ založen vlastní architektonický atelier, IČ. 11015802

Autorizace ČKA - A0  – /1993/

Atelier H1 & atelier Hájek, s.r.o – /1996 – 2011/ -  vedoucí projektant a architekt, jednatel a  spolumajitel firmy.

Svoji samostatnou praxi pod značkou H1 jsem zahájil v roce 1992 založením „Atelieru H1“ architektonické kanceláře, která řešila koncepční části zakázek a spolupracovala s ostatními projekčními kancelářemi. S Ing.arch. Ottou Dvořákem jsem v létech 1993-4 spolupracoval na přípravě komerční kancelářské budovy „Praha – City Center“, jako místní koordination-architekt a nakonec jako zodpovědný projektant DUR a DSP. V dalších létech jsme spolupracovali na přípravě kosmetického salonu Estee Lauder a komerčních budov „Metropolitan, Paramount a Metrocenter v Praze – Holešovicích. S ohledem na četnost a velikost zakázek , nutnost komplexní dodávky prací a garance, jsem v roce 1996 založil s p. Jiřím Hájkem, s kterým jsem již dříve před tím spolupracoval, společnou architektonickou a projekční kancelář „ Atelier H1 & atelier Hájek s.r. o,“/pracující pod logem H1H/. Zde jsem, jako jeden ze dvou spolumajitelů a jednatelů a vedoucí projektant a architekt, po architektonické stránce vedl pracovní team architektů a stavebních inženýrů, až do roku 2011. V tomto roce jsem ateliér opustil a vrátil se pouze k práci v „Atelieru H1“, který po celou dobu zajišťoval koncepční a koordinační práce na zakázkách, které jsme společně zpracovávali a realizovali. Od roku 2012 pracuje „Atelier H1“se starými, ale i novými spolupracovníky, ale v jiných volnějších souvislostech. Od roku 2014 spolupracuji na dalších projektech s Ing. arch. Pavlem Zadrobílkem – Žárovka architekti a Ing. arch. Jiřím Dařbujánem – studio DaD.

Základem je ale stále architektonické, autorské, koncepční zadání, které vzniká pod značkou Atelier H1. 

V létech 1990 -2011 jsem jako autor architektonického a provozního řešení a vedoucí projektant pracoval, mimo jiné, na těchto vybraných stavbách budov, kde Atelier H1 je nositelem autorského návrhu staveb a interiérů a atelier H1H je projektant všech fází přípravné a realizační dokumentace, převážné většiny, staveb:

1991/ Rekonstrukce stávajících prodejních prostorů –  na butik „Qwert „ - HK

1992/ Starožitnictví JHB Panská ul. Praha 1

1993/ Rekonstrukce č.p. 20 Italská, Praha 2 na prostory Bayerische Vereinsbank

1994/ Novostavba komerční budovy Praha-City Center /Koordinationarchitekt/

1994-95/ Sanus – soukromá klinika gynekologie, urologie a plastické chirurgie v HK – (celostátní Stavba roku 1995)

1994/ Autoservis a motel firmy „Jarek“ - Vrchlabí

1995/ Pekárna se samoobsluhou - Dolní Branná

1995/ Interiér restaurace a baru hotelu Arkus - Jaroměř

1996/ Dostavba a rekonstrukce školy s jídelnou a tělocvičnou - Mžany

1996/ EsteeLauder kosmetický salon Železná ul. Praha 1 / společně s arch.Dvořákem a Design-studiem Estee Lauder New  York/

1997/ Bytový dům s nadstandardním vybavením - Předměřice n/L

1997/ Obchodní objekt JBC centrum Hradec Králové

1997/ Komerční kancelářská budova „Metropolitan“ -U Uránie 18, Praha 7-Holešovice

1997/ Prodejní centrum Delvita – Písek

1997/ Rekonstrukce a dostavby hájovny Českých lesů-Komárov

1997/ Rekonstrukce Dětské kliniky FNHK -1.etapa- lůžková část

1997/ Koncepce a spolupráce při realizaci interiérů „Sluneční čajovny“ HK

1998/ Rekonstrukce Dětské kliniky FNHK -2.etapa- operační sály

1998/ Rekonstrukce Osadní 28.- komerční prostory firmy Guardian

1988/ Prodejní centrum Delvita - Hradec Králové

1998/ Prodejní centrum Delvita – Olomouc

1998/ Bytová vila Praha -Vinohrady

1998/ Kondaminium – Karlovy Vary /návrh/

1998 – 2005/ Rekonstrukce Stomatologické kliniky FNHK

1999/ DB Centrum – obchodní objekt HK

1999/ Obchodní dům JBC a OKAY Hradec Králové

1999/ Novostavba budovy České zprávy sociálního zabezpečení Nymburk

1999/ Komerční kancelářská budova „Paramount“ Na Maninách 7, Praha 7 – Holešovice

1999/ Vila Libišany u Hradce Králové

1999/ Truck-centrum firmy „Šmídl transport“ - Žamberk

1999/ Rekonstrukce a dostavba Fakultní lékárny FNHK

1999/ Vila Dobřichovice

2000/ Rekonstrukce a dostavba Vzdělávacího Centra pro EU ČSSZ - Karlovy Vary

2001/ Rekonstrukce a dostavba budovy České zprávy sociálního zabezpečení v HK

2002/ Rekonstrukce vily na komerční prostory Praha Braník

2002-2010/ Komerční kancelářská budova „Metrocenter 1.a 2.etapa /příprava stavby v rozsahu změny DUR a úpravy DSP, včetně dokumentace DPPS/

2003/ Rekonstrukce a dostavba Gynekologicko-porodnické kliniky FNHK /Stavba roku 2004 VČ Kraje/

2004/ Kampus Lékařské a Farmaceutické fakulty KU V HK – „Koncepce rozvoje a etapizace“

2006/ Rodinná vila s biotopem Nové Město n/M – /Stavba roku 2007 VČ Kraje/

2007/ Novostavba Psychiatrické kliniky FNHK / Stavba roku 2009 VČ Kraje/

2007/ Realizace grafického vybavení „okna do bezpečí“ v interiéru Psychiatrické kliniky FNHK

2008/ Realizace meditační zahrady v atriu Psychiatrické kliniky FNHK – „keramická řeka„

2008/ Rodinná vila se zimní zahradou v HK3 /čestné uznání v Stavba roku 2009 VČ Kraje/

2009/ Novostavba dvougenerační vily s bonsajovou zahradou Žamberk

2009/ Angio-intervenční oddělení – přístavba pavilonu akademika Bedrny FNHK

2009/ Rekonstrukce a dostavba čtyř operačních sálů – operační trakt Chirurgické kliniky FNHK

2010/ Novostavba Kliniky Soudního lékařství v areálu FNHK

2010/ Rekonstrukce vlastního „Experimentálního, energetického“ řadového rodinného domu z roku / 1995/ se zimní zahradou a meditační zenovou zahradou – Nový Hradec Králové

2010/ Rekonstrukce a dostavba Neurologické kliniky FNHK /čestné uznání Stavba roku 2013 VČ Kraje/

2010/ Realizace grafického konceptu „Neurony“ na fasádě i v interiéru Neurologické kliniky FNHK

2010/ Novostavba Visutého propojovacího mostu mezi Plicní a Neurologickou klinikou FNHK

2010/ Rekonstrukce a přístavba „Muzea Bitvy 1866“ – Chlum u Hradce Králové

2010/ Vila s aktivní stínící fasádou Malšova Lhota HK

2011/ Rekonstrukce a dostavba „Fingerlandova ústavu patologie“ - FNHK

2013/ Sanus PPCHC HK – dílčí rekonstrukce vyšetřovacího traktu – gynekologická ambulance        /spolupráce, jako původní autor stavby a  design-architekt. /

2015/  Sanus HK – dílčí rekonstrukce vyšetřovacího traktu – dostavba zákrokového sálku a restaurace / spolupráce, jako původní autor stavby, autor nového architektonického a objemového řešení a  design-architekt.

2015 / Klinika Tradiční čínské medicíny – TCM FNHK / autor koncepčního, provozního a architektonického návrhu stavby, interiéru a design-architekt a GP stavby- nerealizováno/ 

2015-2018 / Nová Psychiatrie NemTa – novostavba psychiatrického oddělení v nemocnici Tábor /  autor koncepčního, provozního a architektonického řešení stavby, design-architekt a GP stavby/ - / Čestné uznání „Presta 2021“ – prestižní stavba jižních Čech“  a „Nominace – Stavba roku ČR 2021“/

2016-2018 / Sanus PPCHC HK – pavilon IRM – přístavba stávajícího areálu / spolupráce, jako původní autor stavby, autor nové objemové, provozní a architektonické koncepce stavby a interiéru a  design-architekt. / ….. / spolupráce: PD stavby – Ing. arch. Pavel Zadrobílek /

2018-2019 /  Nová Psychiatrie NemTa – novostavba psychiatrického oddělení v nemocnici Tábor – / autor koncepčního, provozního a architektonického řešení interiérů a vybavení budovy a design-architekt/…. / spolupráce – Ing. arch. Jiří Dařbuján / 

Titul CELOSTÁTNÍ STAVBA ROKU 1995 – První privátní chirurgické centrum – SANUS HK

Titul STAVBA ROKU VČ 2004 –Rekonstrukce a dostavba Gynekologicko-porodnické kliniky FNHK

Titul STAVBA ROKU VČ 2007 – Rodinná vila s přístavbou a biotopem – Nové město n/Metují

Titul STAVBA ROKU VČ 2009 – Novostavba Psychiatrické kliniky FNHK

Čestné uznání STAVBA ROKU VČ 2009 – rodinná vila v HK

Čestné uznání STAVBA ROKU VČ 2013 – Neurologická klinika FNHK 

Čestné uznání STAVBA ROKU VČ 2009 – rodinná vila v HK

Čestné uznání „Presta 2021“ – prestižní stavba jižních Čech“- Nová Psychiatrie NemTa  

Nominace na titul – „Stavba roku ČR 2021“- Nová Psychiatrie NemTa