Fakultní lékárna – FNHK – přístavba a modernizace kontaktu s pacienty:

Provoz fakultní lékárny má dvě části. Specializované pracoviště přípravy léků pro jednotlivé kliniky a výdej léků pro pacienty FNHK. Rekonstrukce a přístavba byla klasickým příkladem, kdy se zvětšují požadavky na vybavení i prostory, potřebné pro provoz.

Specifické formování fasády budovy a její tvarové řešení vycházelo z požadavku, co nejjednodušším způsobem stavebně i technicky řešit aktivní ochranu stavby před přehříváním interiérů. Zároveň toto umožnilo realizovat výrazové expresivní výraz stavby a její odlišení od okolí a zvýraznit její specifickou funkci.