Neurologická klinika – FNHK – rekonstrukce a dostavba:

 Rekonstrukce a přístavba historické budovy původního „kampusu“ nemocnice v Hradci Králové měla jasné zadání. Úpravou stávající historické budovy a jejím dokompletováním dostavbou bezbariérově přístupných dalších prostorů uspokojit potřebu na zvětšující se požadavek na prostory kliniky. Vstupní a příjmová část pro pacienty, vyšetřovny, oddělení infuzí, léčby bolesti, spánkové laboratoře, JIP i dvou lůžkových oddělení a dětského oddělení byl komplexní program pro tuto medicínskou specializaci. Budova zárověň ale potřebovala interiérové, bezbariérové propojení na centrální diagnostické obory FNHK a tak součástí stavby je i opláštěný komunikační most, který se „proplétá“ mezi kvalitní zelení, typickou součástí původního pavilonového uspořádání nemocnice.                                                                                                                 Základní téma „neuron a neuronová síť“ se podařilo „propsat“ i do fasády nové přístavby a do velkoplošných digitálně upravených grafik, které akcentují toto téma i v interiéru budovy. V souladu s tím digitálně upravené téma bambusu má podporovat možnost stability, houževnatosti a zdraví.