Operační sály – Chirurgie FNHK – nástavba v 3.NP jako „most ke zdraví“:

Technické řešení přístavby operačního traktu v třetím podlaží byla opravdu úloha rozšířit provozy nad stávající atrium, jako ocelovou „mostní“ konstrukci, která technicky i materiálově navazovala na základní ocelový skelet stávající stavby. Tento přístup dovolit vybudování čtyř speciálních operačních sálů s kompletním zázemím a možností doplnění stávajícího vybavení a nová „robotická“ pracoviště.

Je zavazující, ale zároveň velice inspirující se podílet na realizaci špičkových zdravotnických provozů, se špičkovým technickým vybavením i technickým řešením stavby a zároveň do řešení vkládat svojí představu o působení „hmotného prostředí“ na personál i pacienty.