„Paramount“ – Praha Holešovice – novostavba kancelářské budovy: 

Další příklad vestavby komerční budovy do blokové struktury, tradiční městské zástavby. Budova využila plochu bývalého hospodářského dvora a souvislosti ve vnitrobloku, kdy ostatní stavby mají za sebou další, technické, nebo v případě vedlejšího činžovního domu i obytné přístavby. Jako hladina nové zástavby byla použita střešní rovina okolní zástavby.

Je zřejmé, že větší počet podlaží s nižší konstrukční výškou u nové budovy působí dominantněji, ale právě měřítko uličního prostoru se dá řešit výškou použité městské zeleně. V současnosti preferované použití dřevin s nižším vzrůstem paradoxně zvětšuje měřítko staveb. Možná, že použití vyšší zeleně a její „milosrdný stín“, by jsme mohli vyměnit za, dnešní „bezúdržbová řešení“.