Psychiatrická klinika - FNHK – novostavba kliniky v areálu Fakultní nemocnice:

Pro zdravotnické účely atypická atriová forma stavby se ukázala jako výhodná a společně s možností prosvětlení denním světlem převážné většiny interiérů a jednotícím pohledem do relaxační zahrady v atriu potvrdila nutnost komponovat zdarvotnické stavby nejenom funkčně a racionálně. Kvalita prostředí a standard architektonického i stavebního detailu se ukázaly jako podpůrné momenty při práci lékařů a zdravotnického personálu s pacienty.                                                                                                                                      Kameny, jako zhmotnění stability přicházejí od vstupu, přez vstupní halu až do prostoru atria za pacienty „uzavřeného oddělení“ a společně s barvami „keramické řeky“ a zelení naplňují „srdce“ budovy. „Modulor“ Leonarda da Vinchiho, který byl inspirací pro koncept budovy je prokreslen do dispozice stavby a tak v „hlavě“ jsou umístěny prostory včech druhů art-terapií i výuka studentů, ve dvou propojitelných posluchárnách.