RD – HK Moravské předměstí

Některé volné pozemky, v husté městské zástavbě jsou velice výhodné svojí polohou, ale zároveň náročné na působení okolí a většinou malou intimitu. Tento dům měl tedy v zadání na malé zahradě postavit poměrně velký dům a zároveň řešit intimitu interiérů i exteriéru zahrady.

Když se ale setkáte s lidmi, s kterými je radost pracovat, můžete se inspirovat jimi a zároveň inspirovat i je.  Najednou dojde k situaci, která je myslím v práci architekta nejpodstatnější, „máte možnost, od prvního náčrtu, první myšlenky, projít celou přípravou projektu i realizace stavby v harmonii, kdy věci se skládají jakoby samy a ještě máte možnost po stavbě, spolupráci na vybavení interiérů a dokončení zahrady se vracet k přátelům“.