RD Malšova Lhota – HK – přestavba a dostavba v „hotové“ zahradě:

Přestavba  přežitého druhu stavby na energeticky aktivní dům bylo zadání investora i ambice architekta. Rekonstrukce zachovala zděné přízemí a montovanou nástavbu nahradila obytným podlažím tvořeným sendvičovými lehkými konstrukcemi, s ohledem na požadavek statiky.

Základním požadavkem projektu bylo ale hlavně v průběhu stavby nepoškodit velice kvalitně komponovanou stávající zahradu, která vlastně přiměla nové majitele ke koupi v této lokalitě. A tak bylo příjemné dokomponovávat detaily nového domu, terasy a místa posezení tak, aby maximálně souzněly s charakterem zahrady a umožnily její celodenní vnímání, jak součásti místa pro pobyt rodiny.