SANUS – PPCHC HK - pavilon IRM – pavilon Institutu reprodukční medicíny: 

Přístavba hlavní budovy PPCHC-SANUS byla výzvou, umístit v zahradě centra další objekt. S ohledem na prostor, vzrostlou zeleň a nutné provozní vazby vznikla přízemní stavba s minimálními odstupy od budovy i zeleně. 

I zde se po létech mohl uplatnit přístup k tvorbě architektury i vnitřního prostředí, kdy forma klasického detailu stavby má evokovat stabilitu, jistotu a klid a „high-tech“ stavební formy v kontrastu, symbiózu odbornosti, profesionality a aktivního, vstřícného vztahu ke klientům.