SANUS-PPCHC - HK – První privátní chirurgické centrum v Hradci Králové:

Přístavba a rekonstrukce budovy otevřené v roce 1995 se po skoro dvaceti létech dostalo možnosti modernizace a doplnění vybavení a interiérů. Nově zrekonstruované prostory ambulancí, vyšetřoven a operačního traktu byly doplněny o přístavbu s restaurací pro personál, pacienty a jejich doprovod v přímé vazbě na vstupní halu. V prvním patře byl doplněn operační trakt o zákrokový sálek se zázemím.

K původní filozofii architektonického výrazu stavby, /která se inspirovala v prostředí soutoku Labe a Orlice, ve vazbě na historické jádro Hradce Králové a výraznou architekturu Časné moderny a Secese/, jsem se mohl po létech vrátit s jednoznačným, v současnosti i materiálově dostupným „Hyg-tech“ řešením jak konstrukcí, tak hlavně výrazu a technického řešení nově vznikajících částí stavby…. a to byla radost.